All Pages

Federated Chef

linefeed.se > Federated Chef

Federated Chef

Federated Chef är namnet på ett system som implementerades för att hantera Chef-servrar i en DevOps-organisation där teamen skall ha full frihet och flexibilitet i hanteringen av sina applikationsresurser, men utan att behöva ha bördan av att underhålla en egen Chef-server. Implementationen är en Continuous-deliveryplattform med Jenkins och Stash. Chef-koden deployas till en chef-server som sedan kontrollerar de federerade chef-servrarna.

Date

April 25, 2016

Category

CD, Infrastrucure as Code